הצהרת בריאות

נא מלאו את הצהרת הבריאות והעבירו אלי לכתובת המייל: shaike18@gmail.com

הצהרת בריאות זו הינה לצורכי ביטוח